กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.มะนัง ม.5 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปานกลาง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 16:43:09
 
บ.มะนัง ม.5 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปานกลาง_นายเสียน โอฬาริ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS