กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 11:00:32

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๑­­­­.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๙ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

๑๒

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๒๘

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๒๐.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๖ เวลา ๐๘.๔๕ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ Catigbian, Philippines ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนลดลง กับมีอากาศเย็นลง และอุณหภูมิจะลดลง ๑-๓ องศาเซลเซียส ส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดสตูล ๔๓.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕

- บ.วังใหญ่ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายสมยศ ศรีคำขลิบ)

- บ.ผังปาล์ม ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายทศพร โคกเขา)

- บ.มะนัง ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายศุภโชค หมุนมิตร)

- บ.ห้วยเดื่อ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๓ มม. (นายทวีศักดิ์ แก้วยศ)

- บ.แม่เมย ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสว่าง ซุยกาศ)

- บ.ปางสัก ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายจรัญ ทองเจริญ)

- บ.เขาไม้นวล ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสมพงษ์ เอี่ยมชม)

- บ.หัวเขา ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบรรเทา พิมพ์สอาด)

- บ.เต้าปูนหาย ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายวินัย อาจดี)

- บ.น้ำใส ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจีรศักดิ์ บัวอยู่)

- บ.เฉลิมพร ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวัชระ กำพร)

- บ.น้ำซับ ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นางสมเพียร แห้วเพ็ชร์)

- บ.แม่สลิดหลวง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเพชร เอกบรรเลง)

- บ.ใหม่กกเต็น ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก (นายสุภาพ กันยา)

- บ.หุบบอน ต.เขาดินทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางอนงค์ สายหมั่น)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS