กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต้นเกลือ ม.4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม.ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกโปรยปราย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 16:00:18
 
บ.ต้นเกลือ ม.4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม.ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกโปรยปราย_นายลอย ปาคา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS