FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:45:30
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘­­­­.๓๐ น.
 

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๑ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๒๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๓๖.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๖          เวลา ๐๖.๓๔ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกของ Sagbayan, Philippines ไม่มีรายงานความเสียหาย     (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่ม มีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนลดลง กับมีอากาศเย็น ส่วนลมตะวันออกพัด    ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ๓๘.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕

- บ.เหนือคลอง ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสะมะแอ โหมดหมาน)

- บ.กระทุ่น ต.เข้าจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายจำเนียร พูนผล)

- บ.ลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๘ มม. (นายสุธรรม ชัยศิริ)

- โรงเรียน ตชด.บ้านเขาจ้าว ต.เข้าจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (จ.ส.ต.พนม จิ้มลิ้ม)

- บ.วังสายทอง ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายศรัทธา ณะเตีย)

- บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายโสภณ ชุมสุด)

- บ.คันเบ็ด ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายโกวิทย์ พรหมพันธ์)

- บ.เจ็ดลูกเนิน ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙ มม. (นายภากร เบญจาพจนาพร)

- บ.เกาะแก้ว ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายพันธ์ เกษกำจร)

- บ.วังใหญ่ ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสมยศ ศรีคำขลิบ)

- บ.ละว้า ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายประเวก อยู่รอง)

- บ.แปลงสี่-แม่พืช ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นายปัน พามโพ)

- บ.เจ้าวัด ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง แดดออก อากาศเย็นสบาย (นายจำลอง แป้นห้วย)

- บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านีท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายไชโย สุวรรณศรี)

- บ.สะพานราง ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายนพดล สุทธิเดช)

- บ.หลวง ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากอิทธิพลจากลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ จะส่งผลให้มีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคใต้   ฝั่งตะวันออก จึงขอให้เครือข่ายฯ และประชาชนในเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel