FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:16:26

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘­­­­.๓๐ น.
 

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๒ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๘๐.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๕๖          เวลา ๐๖.๕๐ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ Panguna, Papua New Guinea ไม่มีรายงาน    ความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อน แต่ยังคงทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนลมตะวันออก  พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้ สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ ๒๔-๒๗ ต.ค. ๕๖ ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอุณหภูมิลดลงได้อีก ๒-๔ องศาเซลเซียส

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “ฟรานซิสโก” (Francisco) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางประเทศญี่ปุ่น ในช่วงวันที่ ๒๕-๒๖ ต.ค. ๕๖ พายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จ.ปัตตานี ๔๕.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕

- บ.ในไร่ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายมนูญ เพ็ญเต็ม)

- บ.วังนาใน ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายนัด ช่างเหล็ก)

- บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางวรรณนี หลงฮัน)

- บ.ม่วงคำ ต.สรอย องวังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายค่าย ยาไหว)

- บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๒ มม. (นายวรรณเดช สังขาว)

- บ.เค็ม ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายศักดิ์ทอง ปัญจา)

- บ.ผาเด็ง ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายจำนงค์ ฆ้องดง)

- บ.ท่าคลอง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวิเชียร ชัยศิริ)

- บ.คันเบ็ด ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายโกวิทย์ พรหมพันธ์)

- บ.หัวควน ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓ มม. (นายนุกูล อินทร์ชัยทอง)

- บ.ผานัง ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสุธา ยมแก้ว)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากอิทธิพลจากลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมชายฝั่งประเทศมาเลเซีย จะส่งผลให้ภาคใต้ โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก มีฝนตกหนาแน่น จึงขอให้เครือข่ายฯ และประชาชนในเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel