กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สองแพรก ม.10 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าหลัวมีแดดอ่อนๆมีหมอกเล็กน้อยไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:50:59
 
บ.สองแพรก ม.10 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าหลัวมีแดดอ่อนๆมีหมอกเล็กน้อยไม่มีฝน_นายจำนงค์ ปลอดขาว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS