FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 11:00:39
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘­­­­.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๒ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๓ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๖๔.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๖          เวลา ๐๔.๑๕ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกของ Panguna, Papua New Guinea ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนกลางแล้ว คาดว่าจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันพรุ่งนี้ (๒๔ ต.ค. ๕๖) ลักษณะเช่นนี้ทำให้ในช่วงวันที่ ๒๔-๒๗ ต.ค. ๕๖ ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง ๓ - ๕ องศาเซลเซียส โดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน   ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป สำหรับภาคใต้มีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “ฟรานซิสโก” (FRANCISCO) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปใกล้ประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่ ๒๕ - ๒๖ ต.ค. ๕๖ นี้ ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง พายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดพัทลุง ๕๒.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕

- บ.ลำใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายสมหมาย นิ่มนุ่น)

- บ.ในมอญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประวิส อักษรเนียม)

- บ.น้ำทิพย์ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายชาญชัย ศรียาภัย)

- บ.หนองหญ้าปล้อง ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประยงค์ พงษ์สว่าง)

- บ.ท่ามะปริง ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายพนมไพร แท่นเล็ก)

- บ.แม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญเริ่ม ดวงเริ่ม)

- บ.คลองเตย ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมบูรณ์ สุขแก้ว)

- บ.ชุมชนกิ่งแก้ว ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางคันธิยา คมกล้า)

- บ.ควน ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๕ มม. (นางบุปผา จิตมั่น)

- บ.จอป่าคา ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้าวันนี้ครึ้มฟ้า ครึ้มฝน มีฝนตกปรอยๆ (นายอภิสิทธิ์ ยอนแจะ)

- บ.ร่องหาด ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา เช้าวันนี้ครึ้มฟ้า ครึ้มฝน มีฝนตกปรอยๆ (นายประหยัด อินทอง)

- บ.สบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสุวรรณ์ นิลคง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel