FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:40:59
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘­­­­.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๔ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๕ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๙.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๕.๓๘ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ Central Mid-Atlantic Ridge ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- คลื่นกระแสลมตะวันตกได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหลายพื้นที่ในระยะนี้ สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยและอากาศเย็น โดยอุณหภูมิจะลดลง ๒-๓ องศาเซลเซียส ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่าง

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “ฟรานซิสโก” (FRANCISCO) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้ว มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศญี่ปุ่น พายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดตาก ๙๖.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕

- บ.ในหาน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๘ มม. (นายอวบ จำเริญสุข)

- บ.แฮะ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายวิน ปันคำ)

- บ.วังหลวง ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายณัฐเมศร์ วงษ์เอกอินทร์)

- บ.หนองแดน ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายประยงค์ เจริญจิตร)

- บ.ท่างาม ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒ มม. (นายสุชีพ เมืองเกิด)

- บ.ย่านยาว ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวิชาญ เต็มภาชนะ)

- บ.หล่ายห้วย ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสมศรี มีทา)

- บ.วัดสมอ ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสมพงษ์ ธรรมเจรจา)

- บ.เพชรเจริญ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางนลิน ชาวโคกสูง)

- บ.ห้วยกั้ง ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เช้านี้มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย ท้องฟ้ามืดครึ้ม (นายวน ชอบธรรม)

- บ.นาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายเฉลิม คะย่อน)

- บ.ซำเจียง ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก (นายเหลา เทพรักษ์)

- บ.หนองงิ้ว ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายสุพล แก่งจำปา)

- บ.คลองจระเข้ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางราตรี บัวผา)

- บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (น.ส.วรรณนี หลงฮั้น)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก        
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel