กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยกั้ง ม.6 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:17:23
 
บ.ห้วยกั้ง ม.6 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายวน ชอบธรรม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS