กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองแดน ม.2 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:27:19
 
บ.หนองแดน ม.2 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายประยงค์ เจริญจิตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS