FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:21:38

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐­­­­.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๕ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๖ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๗.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๐.๑๐ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกของ Honshu, Japan ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนลดลงและมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง และช่องแคบมะละกา ทำให้ภาคใต้มีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะ ๑ – ๒ วันนี้

อนึ่ง พายุโซนร้อน “ฟรานซิสโก” (FRANCISCO) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศญี่ปุ่น     ในวันนี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วย โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดสงขลา ๑๒๒.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕

- บ.บ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นางสมฤทัย รุ่งรุ่งเรือง)

- บ.เผ่าไทย ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวิชิต แสงปัญญา)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.หัวเรือ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายจรวย นิชกิจ)

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๔ มม. (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

- บ.ปากกรอง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายพัด หล่ออินทร์)

- บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางสาววรรณี หลงฮัน)

- บ.โพธิ์เล ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.ตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญเลิศ ปั้นทองคำ)

- บ.ใสประดู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๗ มม. (นายวิชิต ราชแก้ว)

- บ.คลองโซน ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายวิระศักดิ์ ทองนุ่น)

- บ.ท่าควาย ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายวินัย พูดดี)

- บ.บุ่งหอย ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายไพรวัลย์ แสงบุดดี)

- บ.ห้วยใหญ่ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายถนอม พรหมแก้ว)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางระพี น้ำจันทร์)

- บ.ท่าเสลา ต.ยางน้ำกลัด อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประเทือง ใจเงิน)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel