FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:30:39
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐­­­­.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๗ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๖ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๐๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๙.๒๕ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Old Iliamna, Alaska ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง
แต่ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นกับมีหมอกเพิ่มขึ้นในตอนเช้า โดยมีฝนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ และบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและช่องแคบมะละกา ทำให้ภาคใต้มีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะ ๑-๒ วันนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีเกษตรจังหวัดยะลา ๗๖.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕

- บ.บางส้าน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายวรรณะ บุญประกอบ)

- บ.ต่อตั้ง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายธิเบก เทพศิริ)

- บ.ดอนมะกอก ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวเผื่อน)

- ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายยุทธนา ยศศิริ)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.ขุนไกร ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมหมาย บุญรักษา)

- บ.พรุจำปา ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางวันเพ็ญ แซ่เตี้ยว)

- บ.แขนน ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญจบ รัตนสิทธิ์)

- บ.บุ่งหอย ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายไพรวัลย์ แสงบุดดี)

- บ.สวนกลาง ต.สวนกลาง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสมพร ส่งศรี)

- บ.เล็ดตอก ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสุขวสันต์ ประคองใจ)

- บ.สามแยก ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฟ้าสลัว ไม่มีฝนตก (นายประยงค์ ตั้งพันธ์)

- บ.เขาแหลม ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวิชัย จุ้ยเส็ง)

- บ.เขาไม้แก้ว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบุญยิน ส่งแสงแก้ว)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายบู้ นิปะสิกิ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel