กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ขี้เหล็ก ม.4 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:00:45
 
บ.ขี้เหล็ก ม.4 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายอดุลย์ ปัญญาคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS