กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งปรือ ม.7 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:05:53
 
บ.ทุ่งปรือ ม.7 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายกมล แก้วสวัสดิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS