กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ควน ม.11 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อนมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:11:25
 
บ.ควน ม.11 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อนมาก_นางบุปผา จิตมั่น
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS