กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองแห้ง ม.9 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก จากเหตุแผ่นดินไหวช่วงเวลา 10.7 น. ไม่สามารถรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:51:05
 
บ.หนองแห้ง ม.9 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก จากเหตุแผ่นดินไหวช่วงเวลา 10.7 น. ไม่สามารถรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน_นายถนอม กอบจิตสะอาด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS