FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:42

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘­­­­.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๓๐ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๓๑ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๐ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๕.๔๐ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ Van, Turkey ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนน้อย เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลาอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ ๑-๓ พ.ย. ๕๖ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นและอุณหภูมิจะลดลง ๒-๔ องศา

- พายุโซนร้อน “ครอซา” บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ กำลังเคลื่อนทางทิศตะวันตก คาดว่า จะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ฝั่งประเทศฟิลิปปินส์วันนี้ และจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ ในช่วงวันที่ ๑-๓ พ.ย. ๕๖

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีเกษตรจังหวัดเชียงราย ๓๕.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕

- บ.ใหม่เจริญ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายสมชาย น้อยกอ)

- บ.ริมกก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประสงค์ ใจยะ)

- บ.สันนายาว ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายถวิล ใจธรรม)

- บ.คลองใหญ่ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายนิยม เกิดสุข)

- บ.หัวรินคำ ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ (นายชูชาติ ป๊อกยะดา)

- บ.ใหม่ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒ มม. (นายทอน คันธะวงค์)

- บ.ร่องหาด ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา ตอนกลางคืนมีฝนตกเล็กน้อย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม (นายประหยัด อินทอง)

- บ.ขุนแหง ต.บุ่งเตา อ.งาว จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายวัฒนา แช่ฟุ้ง)

- บ.ห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายรัก ทองศรี)

- บ.ตะเคียนทอง ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมยศ ธรรมวิริยะ)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.ไร่เหนือ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้อากาศแจ่มใส ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวินัย จันทร์เทพ)

- บ.ช่องไม้ดำ ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายแสะมาแร เสะแยนา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel