กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันนายาว ม.6 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ และมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:25:31
 
บ.สันนายาว ม.6 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ และมีฝนตกปรอยๆ_นายถวิล ใจธรรม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS