กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หัวรินคำ ม.6 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:26:55
 
บ.หัวรินคำ ม.6 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก_นายชูชาติ ป๊อกจินดา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS