กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองหมวย ม.1 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 19:45:38
 
บ.คลองหมวย ม.1 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก_นายเฉลิม ศรภักดี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS