กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:29:48

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐­­­­.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๗.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๔.๒๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของ Mayskiy, Russia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS) 

๒. สภาพอากาศ

- เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. พายุไต้ฝุ่น “กรอซา” (KROSA) บริเวณทะเลจีนใต้ มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเกาะไหหลำประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตร มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ ๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้มีแนวโน้มเคลื่อนตัวมาทางตะวันตก คาดว่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ เนื่องจากมีอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้ามาปะทะ และมีโอกาสสูงที่พายุนี้จะสลายตัวบริเวณใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในวันที่ ๓ พ.ย. ๕๖ พายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย สำหรับช่วงวันที่     ๓ - ๕ พ.ย. ๕๖ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้น

อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ได้พัฒนาเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว และมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงวันที่ ๔ - ๕ พ.ย. ๕๖ นี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕

- บ.น้ำพรม ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๓ มม. (นายสมพงษ์ พิมเสน)

- บ.นาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเฉลิม คะย่อน)

- บ.ปลายนา ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางสมพิศ มาโพธิ์)

- บ.ป่ามะกรูด ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสง่า เกตุจันทร์)

- บ.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอินถา ก้อนจะลา)

- บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายมานพ เชิงคีรี)

- บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายพนา หัสคุณ)

- บ.แกลง ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสนิท หัสคุณ)

- บ.คั่นกระได ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประสบ ใจใหญ่)

- บ.คลองสะเดา ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประหยัด รักสกุล)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก ช่วงบ่ายเมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ (นายไสว ป้องเศร้า)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS