กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลำรู ม.1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก ช่วงบ่ายเมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:30:14
 
บ.ลำรู ม.1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก ช่วงบ่ายเมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย_นายไสว ป้องเศร้า
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS