กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 11:00:22
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐­­­­.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๓ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๖ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๘๘.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๙.๔๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของ Kandrian, Papua New Guinea ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS) 

๒. สภาพอากาศ

- เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. พายุไต้ฝุ่น “กรอซา” (KROSA) บริเวณทะเลจีนใต้ มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ ๔๒๐ กิโลเมตร ทางตะวันออกของเกาะไหหลำ ประเทศจีน มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง ประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง       กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ ๑๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าในช่วงวันที่ ๓ – ๔ พ.ย. ๕๖     พายุไต้ฝุ่น “กรอซา”จะมีอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเปรสชันตามลำดับ เนื่องจากมีอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเคลื่อนเข้ามาปะทะ และมีโอกาสสูงที่จะสลายตัวบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย

สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้ว ทำให้ช่วงวันที่       ๓ – ๕ พ.ย. ๕๖ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕

- บ.ปางปอย ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ช่วงเช้าหมอกหนา อากาศหนาวเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายเฉลิม มาติด)

- บ.เมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ช่วงเช้าหมอกหนา อากาศหนาวเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายคำ พรหมทอง)

- บ.อีก้อป่ากล้วย ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ช่วงเช้าอากาศเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายธงชัย วิบูลจิตเจริญ)

- บ.น้ำจำเหนือ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ช่วงเช้าอากาศเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายกระจ่าง ชัยมณี)

- บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน ช่วงเช้าอากาศเย็นสบาย ยังไม่หนาว ไม่มีฝนตก (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

- บ.สบทุ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา ช่วงเช้าอากาศเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายวีระวัฒน์ ตั้งอิสราวุฒ)

- บ.เขาแก้ว ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย ช่วงเช้าหมอกหนา อากาศเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายศุภศักดิ์ สมทอง)

- บ.วังมน ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย ช่วงเช้าอากาศเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายสุริยัญ บุญตาระวะ)

- บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายชู พรชู)

- บ.โล๊ะบาหรา ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานฝนตกปรอยๆ (นายสกล กิ๊กใหญ่)

- บ.ควน ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางบุปผา จิตมั่น)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS