FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:43:07

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

 วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘­­­­.๓๐ น.
 

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๔ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๕ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๕๕.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๕๖
เวลา ๒๓.๑๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณทางทิศทางตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ของเมือง
Abepura, Indonesia
ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS) 

๒. สภาพอากาศ

          พายุดีเปรสชันบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนล่างแล้ว คาดว่าพายุนี้มีแนวโน้มที่จะ    ทวีกำลังแรงขึ้นอีก และเคลื่อนตัวผ่านบริเวณปลายแหลมญวนเข้าสู่อ่าวไทยตอนบนในช่วงวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีผลกระทบกับภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวติดตามสภาวะอากาศ   จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

          เมื่อเวลา ๐๑.๐๐ น. วันนี้ (๕ พ.ย. ๕๖) พายุดีเปรสชัน“กรอซา” (KROSA) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง          ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเข้าปกคลุมบริเวณใกล้ชายฝั่งของเมืองดานัง ประเทศเวียดนามแล้ว โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สนามบินนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต ๗.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕

- บ.ยวนไทร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสุวิทย์ หนูทอง)

- บ.ทับใหม่ ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายโกศล โกมินทร์)

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

- บ.วัดใหม่ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก (นายสุพัต กิ่งแก้ว)

- บ.หัวควน ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝน (นางบุยหน้า เอกา)

- บ.ตรอกนองบน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น ไม่มีฝน (นายมนตรี บำรุงวงษ์)

- บ.ตีนเขา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายธวัชชัย ชินเดช)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น ไม่มีฝน (นายประทีป โถเรศ)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น ไม่มีฝน (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.ห้วยโรงนอก ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เช้านี้หมอกหนา อากาศเย็น ไม่มีฝน (นายสาลี สาระสิน)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เช้านี้หมอกหนา อากาศเย็น ไม่มีฝน (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น ไม่มีฝน (นายอิจ กิ่งสุภา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel