กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เจ้าวัด ม.1 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาวเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 18:45:52
 
บ.เจ้าวัด ม.1 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาวเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก_นายจำลอง แป้นห้วน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS