กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แถวคลอง ม.1 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 14 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศหนาว เมื่อคืนฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:21:50
 
บ.แถวคลอง ม.1 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 14 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศหนาว เมื่อคืนฝนตกเล็กน้อย_นายสมบูรณ์ เวชกรรม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS