กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เนินสูง ม.14 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 18:21:59
 
บ.เนินสูง ม.14 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน_นายทองเติม ใจแข็ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS