กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่ายาง ม.3 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้30มม.เช้านี้มีฝนเล็กน้อยตกต่อเนื่องจากเมื่อคืนจนถึงปัจจุบัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:24:56
 
บ.ท่ายาง ม.3 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้30มม.เช้านี้มีฝนเล็กน้อยตกต่อเนื่องจากเมื่อคืนจนถึงปัจจุบัน_นายเสรี คาผุก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS