FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘­­­­.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๗ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๘ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๖๐.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๗.๑๖ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณทางทิศทางตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ของเมือง Plampang, Indonesia ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS) 

๒. สภาพอากาศ

          เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. วันนี้ (๘ พ.ย.๕๖) หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชันได้เคลื่อนจากประเทศกัมพูชา และภาคตะวันออกของประเทศไทย มาปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนแล้ว ส่งผลทำให้ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ มีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและคลื่นลมที่แรงขึ้นในวันนี้ไว้ด้วย ส่วนในวันพรุ่งนี้ (๙ พ.ย.๕๖) หย่อมความกดอากาศนี้จะเคลื่อนตัวไปปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนต่อไป

          อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “ไห่เยี่ยน” (HAIYAN) ซึ่งมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง ประมาณ ๒๔๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๑ พ.ย.๕๖ และอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเคลื่อนเข้ามาปะทะ แต่จะยังคงส่งผลทำให้ด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจะมีฝนตกได้ในระยะนี้

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๙๐.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕

- บ.บ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางสมฤทัย รุ่งเรือง)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.ท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ อ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเสรี คาผุก)

- บ.สวนส้ม ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก อ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญธรรม สมมิตร)

- บ.ทรัพย์สมบูรณ์ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายณรงค์ สุขนวม)

- บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายยงยุทธ คงน้อย)

- บ.ยางดู่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓ มม. (นายมานพ ศิลปี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชันได้เคลื่อนจากประเทศกัมพูชา และภาคตะวันออก มาปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน จะส่งผลให้ โดยเฉพาะทำภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ มีฝนหนาแน่น จึงขอให้เครือข่ายฯ และประชาชนในเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel