FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บึงต้นชัน ม.4 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้อากาศศสลัว มีเมฆเล็กน้อย เมื่อมีฝนตกปรอยๆ ตลอดวัน

วันที่ 9 พ.ย. 2556 10:00:14
 
บ.บึงต้นชัน ม.4 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้อากาศศสลัว มีเมฆเล็กน้อย เมื่อมีฝนตกปรอยๆ ตลอดวัน_นายสายัณห์ แสงมณี
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel