กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บึงต้นชัน ม.4 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้อากาศศสลัว มีเมฆเล็กน้อย เมื่อมีฝนตกปรอยๆ ตลอดวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:00:14
 
บ.บึงต้นชัน ม.4 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้อากาศศสลัว มีเมฆเล็กน้อย เมื่อมีฝนตกปรอยๆ ตลอดวัน_นายสายัณห์ แสงมณี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS