FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:37

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

               แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๔.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๕๖
เวลา ๐๕.๒๘ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
Arica, Chile ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS) 

๒. สภาพอากาศ

            - เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. วันนี้ (๑๒ พ.ย.๕๖) บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมา ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในคืนนี้ ทำให้บริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ๑-๓ องศาเซลเซียส

            อนึ่ง เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันที่ ๑๑ พ.ย. พายุโซนร้อน “ไห่เยี่ยน” (HAIYAN) ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณพรมแดนประเทศเวียดนามและมณฑลกวางสี ประเทศจีนแล้ว คาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงและสลายตัวบริเวณประเทศจีน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๑๗ พ.ย. บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธษนี ๘๓.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕

- บ.ละมอ ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายประพันธุ์ แก้วนำ)

- บ.บางเหมาะ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายมานพ พลภักดี)

- บ.เขาดิน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางจิน แสงชูทอง)

- บ.โคกทรายใต้ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเอียด ช่วยชู)

- บ.ยวนสาว ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายพรศักดิ์ เพ็ชรชู)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประดิษฐ์ สืบสังข์)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมชาย คชสิงห์)

- บ.ห้างญวณ ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีลมเล็กน้อย ไม่มีฝน (นางพานิช สมบูรณ์)

- บ.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

- บ.น้ำโสม ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีอากาศเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝน (นายนิพล สิงสาธร)

- บ.เจ็ดลูกเนิน ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสงเคราะห์ ประจง)

- บ.รื่นรมย์สามัคคี ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้ามือครึ้ม ไม่มีฝน (นายบุญยง จุลสิงห์)

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

- บ.นาบอน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายก่อ เหล็มปาน)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังฯ โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากพายุไต้ฝุ่น
“ไห่เยี่ยน”(HAIYAN) คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเมืองกว๋างนิญ ประเทศเวียดนาม ส่งผลทำให้ด้านตะวันออกของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้น
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel