กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำโสม ม.1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาวเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:50:02
 
บ.น้ำโสม ม.1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาวเย็นเล็กน้อย ไม่มีฝนตก_นายนิพล สิงสาธร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS