กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยวนสาว ม.13 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:58:04
 
บ.ยวนสาว ม.13 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายพรศักดิ์ เพ็ชรชู
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS