FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:25:03

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๒ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๓ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๖
เวลา ๐๔.๓๖ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
Savannah Bight, Honduras ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS) 

๒. สภาพอากาศ

- เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. วันนี้ (๑๓ พ.ย.๕๖) พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง มีศูนย์กลางอยู่ทางด้านตะวันออกของเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๕๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนทางทิศตะวันตก คาดว่า พายุนี้มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนใต้ของประเทศเวียดนาม และเข้าปกคลุมภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ของประเทศไทย ในช่วงวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งจะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ มีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวติดตามข่าวสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ไว้ด้วย

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๙๙.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕

- บ.หัวควน ต.กมลา อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นางบุญหน้า เอกา)

- บ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเมตต์ ชูลักษณ์)

- บ.ควน ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน (นางบุปผา จิตมั่น)

- บ.เขาลอย ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ. ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประชน เชียวภู่)

- บ.ห้วยทับมอญ ต.หัวยทับ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายศักดิ์ชาย สิงโต)

- บ.วังน้ำเขียว ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายพนม ญาติพิมล)

- บ.ท่ามะปรางค์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายอำนาจ แสนโคตร)

- บ.สัน ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางจันทรฟอง เรือนงา)

- บ.น้ำมุด ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสรัตน์ อินโบราณ)

- บ.คำขุนราษฎร์ ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบุญสวน สายพันธ์)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

- บ.ต๊ำม่อน ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นางกรรณิการ์ แสงแก้วตระกูล)

- บ.หาดงิ้ว ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว ไม่มีฝน (นายสุเทพ กลีบเมฆ)

- บ.วังยาว ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสำเริง กาฬษร)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel