กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คีรีวัน ม.1 ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ช่วงบ่ายมีฝนตก ขณะนี้หยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 18:10:52
 
บ.คีรีวัน ม.1 ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ช่วงบ่ายมีฝนตก ขณะนี้หยุดตกแล้ว_นางสาวสวรรค์ คงเสถียร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS