FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:45

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

๑๑

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๖.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๖เวลา ๐๖.๔๕ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางScotia Sea ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS) 

๒. สภาพอากาศ

- เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น.วันนี้ (๑๔ พ.ย.๕๖) พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ ๙๐๐ กิโลเมตร ทางด้านตะวันออกของเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๕๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ ๒๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

   คาดว่า พายุนี้มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนใต้ของประเทศเวียดนาม และเข้าปกคลุมภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ในช่วงวันที่ ๑๕-๑๗ พ.ย ๕๖ ซึ่งจะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีเกษตร กรุงเทพฯบางนา ๖๒.๙ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕

- บ.ทุ่งดิน ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเซียน ชำนาญดง)

- บ.ผัง ๑๒๐ ต.อุใดเจริญ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเสียน มูสิกชาติ)

- บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายวรรณเดช สังขาว)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นางสาววรรณี หลงฮัน)

- บ.หนองประโยชน์ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒ มม. (นายเสาร์ สีทา)

- บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดสลัว ไม่มีฝนตก (นายไชโย สุวรรณศรี)

- บ.เนินดินแดง ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวัชระ ประมวล)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.เขาช่องลม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายองอาจ เพิ่มทรัพย์)

- บ.ไร่ยาน ต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายสมนึก แก้วพรมมา)

- บ.ธารทิพย์ ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางอนงค์ ท่าเสา)

- บ.คลองน้ำเขียว ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางอรุณี วงษ์ศรี)

- บ.หุบกระพงพัฒนา ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางโสภา ทองมี)

- บ.เขาน้อย ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนสลับมีแดด (นายสมพิศ เลื่อนน้อย)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel