กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผัง 120 ม.7 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:00:49
 
บ.ผัง 120 ม.7 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก_นายเสียน มูสิกชาติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS