กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งดิน ม.3 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:01:50
 
บ.ทุ่งดิน ม.3 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน_นายเซียน ชำนาญดง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS