กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตะเคียงทอง ม.10 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 18 มม.สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:11:29
 
บ.ตะเคียงทอง ม.10 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 18 มม.สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก_นายฉาย หัตถชาติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS