กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผังปาล์ม2 ม.4 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 16:54:43
 
บ.ผังปาล์ม2 ม.4 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. น้ำฝนปัจจุบัน 5 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกปรอยๆ_นายทศพร โคกเขา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS