กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาดิน ม.4 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส สลับมีแดดออก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 17:26:52
 
บ.เขาดิน ม.4 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส สลับมีแดดออก ไม่มีฝนตก_นางจิน แสงชูทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS