FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:30:16

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๖๔.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๑.๔๕ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางตอนใต้ของหมู่เกาะฟิจิ ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS) 

๒. สภาพอากาศ

            - เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. วันนี้ (๑๗ พ.ย. ๕๖) หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศพม่า ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตก และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง ในระยะ ๒-๓ วันนี้ อนึ่งบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นต่อไปอีก

 - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดชุมพร ๑๑๒.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕

- บ.บ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นางสมฤทัย รุ่งเรือง)

- บ.ตะเคียนงาม ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๗ มม. (นายฉาย หัตถชาติ)

- บ.วังประดิษฐ์ ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายภัคดี เนินพรหม)

- บ.ท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเสรี คาผุ)

- บ.ลำใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมหมาย นิ่มวุ่น)

- บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายวิรัตน์ เพ็งชุม)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.น้ำทรัพย์ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายธนกร ดิษฐ์วัฒน์)

- บ.เฉลิมพร ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวัชระ กำพร)

- บ.ท่าเสลา ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายแดง ช้างสาร)

- บ.รวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมชาย มณีวงษ์)

- บ.บ่อน้ำร้อน ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายฉลาด บุญเชิด)

- บ.วังศิลาดิเรกสาร ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย (นางจุรีพร บุญสุข)

           - บ.คลองกุยเหนือ ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายประหยัด แก้วหนู)

- บ.ขุนไกร ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายสมหมาย บุญรักษา)

- บ.ห้วยใหญ่ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย (นายถนอม พรหมแก้ว)

- บ.วังบาล ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวินัย ทาสุวรรณ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel