FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:25

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๘ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๓๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๗ ริกเตอร์ ในทะเลที่ระดับความลึก ๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๖ เวลา ๐๕.๔๕ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง Ferndale, California ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS) 

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคกลางตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ตำบลเกาะช้างใต้ จังหวัดตราด ๔๕.๘ มม. (คลังข้อมูลสภาพน้ำ)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕

- บ.ห้วยฝาย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสิงห์ แคเซอ)

- บ.ไผ่ทอง ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายทัศ ดีมาก)

- บ.เฉลิมราชพัฒนา ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางนัชชา งามขำขันธ์)

- บ.ทองมงคล ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายบุญรอด หอมกลิ่น)

- บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายศุภชัย สารทรัพย์)

- บ.ผาหนัง ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่ง อากาศหนาวเย็น (นายสุธา ยมแก้ว)

- สถานีอนามัยบ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (เครือข่าย ทธ.)

- อบต.สะตอ ม.๑ ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศค่อนข้างร้อน (นายสมภพ รุ่งฟ้า)

- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กช.๑ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน (นายวัชรินทร์ พันธุนาคิน)

- บ.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

- บ.จันตาแป๊ะ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกุฏ จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศร้อน (นายบุญรอด แก้วกัณหา)

- บ.กงษีไร่ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศร้อน (นางพิกุล จัตุรัส)

- บ.หนองหอย ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายสมพงษ์ บุญเกิด)

- บ.คลองหิน ต.เขาพระ อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสงวน นิลรัตน์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel