กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:27:51

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคาร ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๘ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๙ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๒๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๖  เวลา ๐๕.๕๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ Scotia Sea ทางทิศใต้ค่อนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนวิช ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS) 

๒. สภาพอากาศ

          - เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. วันนี้ (๑๙ พ.ย. ๕๖) บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นลง โดยอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยสูงประมาณ ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ในช่วงวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๖ สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศมาเลเซีย ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไประวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๖ ไว้ด้วย   

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีเกษตรสวี จังหวัดชุมพร ๗๒.๒ (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕

- บ.ทาสองท่า ต.ท่าปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๗ มม. (นายประสงค์ เพ็ญเลา)

- บ.ป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายมณเฑียร บุญช้างเผือก)

- บ.อังคาย ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสงวน ขัดสี)

- บ.ทุ่งบวกข้าว ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมศักดิ์ คำหล้า)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.สันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายพิสิษฐ์ ขัติกุล)

- บ.ใหม่ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายทอน คันธะวงค์)

- บ.คลองหิน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสงวน นิลรัตน์)

- บ.สะพานราง ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายนพดล สุทธิเดช)

- บ.สวนปรางค์ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอำนวย จันทร์ชุม)

- บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

- บ.ปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกปรอยๆ (นายเอกชัย บัวสร้อย)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS