กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อังคาย ม.4 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:03:27
 
บ.อังคาย ม.4 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกปรอยๆ ต่อเนื่องจากเมื่อวานช่วงค่ำ_นายสงวน ขัดสี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS