กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าสักงาม ม.1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมฆค่อนข้างมาก อากาศอบอ้าว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:45:32
 
บ.ป่าสักงาม ม.1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมฆค่อนข้างมาก อากาศอบอ้าว_นายมณเฑียร บุญช้างเผือก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS