กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางมะกล้วย ม.2 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:50:08
 
บ.ปางมะกล้วย ม.2 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกปรอยๆ เมื่อวานช่วงเย็นถึงค่ำมีฝนตกเล็กน้อย_นายเอกชัย บัวสร้อย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS