FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:23

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วานนี้ (๑๙ พ.ย. ๕๖) เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ หมู่ที่ ๑,,, ๔ และ ๑๒ ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายหลายไร่ (ที่มา : นายสุชาติ เจ้าหน้าที่ อบต. สถาน)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐ พ.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๖  เวลา ๐๖.๑๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ Pacific – Antarctic Ridge ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS) 

๒. สภาพอากาศ

          - เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. วันนี้ (๒๐ พ.ย. ๕๖) หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซีย อยู่ห่างประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนราธิวาส กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตก คาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามัน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๓ พ.ย. ๕๖ บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้น ทะเลมีคลื่นสูง ๒ – ๔ เมตร

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่นครศรีธรรมราช ๑๒๒.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕

- บ.พังหรัน ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายบุญจบ ช่วยรักษา)

- บ.โพธิ์เล ต.เขาปู อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.บนคาน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางสาววรรณนี หลงชัน)

- บ.ลำใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสมหมาย นิ่มวุ่น)

- บ.คลองหรั่ง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายนัด เพชรโชติ)

- บ.สีขีด ต.สีขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางนิภาภรณ์ คนสุภาพ)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.หัวควน ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายนุกูล อินทรชัยทอง)

- บ.ทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเซียน ชำนาญดง)

- บ.ยาโพรง ต.สีขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายทวี สมบัติชัย)

- บ.เขานุ้ย ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายบูบากาด มาฮับผล)

- บ.โหล๊ะจันกระ ต.เขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เช้านี้มีฝนตกต่อเนื่องจากเมื่อคืน (นายเติม เกื้อคลัง)

- บ.ท่าเขา ต.ลิฟ้า อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย (นายถาวร มานะทวี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel