กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๔๑/๒๕๕๖ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 15:40:09

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ  – ๓ วันนี้

        กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอวิภาวดี คีรีรัฐนิคม บ้านนาสาร กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอนบพิตำ ช้างกลาง ลานสกา ร่อนพิบูลย์ ทุ่งสง หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอป่าพยอม ศรีบรรพต ศรีนครินทร์ กงหรา ตะโหมด ป่าบอน จังหวัดพัทลุง อำเภอรัตภูมิ หาดใหญ่ สะเดา จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อำเภอห้วยยอด นาโยง ย่านตาขาว ปะเหลียน จังหวัดตรัง และอำเภอทุ่งหว้า ละงู มะนัง ควนกาหลง ควนโดน จังหวัดสตูล เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่อง โดยบางพื้นที่วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร และเริ่มมีน้ำเอ่อท่วมในบางพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ   ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๔๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เวลา ๑๕.๔๐ น.

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS