กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บนคาน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศเช้าวันนี้มีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:35:16
 
บ.บนคาน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศเช้าวันนี้มีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม_นางสาววรรณนี หลงฮัน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS